Les tècniques artístiques

És evident que la creació d’una obra d’art no ha estat mai un acte mental pur, tot i que en alguns períodes, com el Renaixement, insistissin en privilegiar la part intel·lectual sobre la part manual de l’art. Aquest, sempre (amb la possible excepció d’algunes formes extremes d’art contemporani) ha necessitat de la mediació d’un conjunt d’operacions manuals realitzades amb uns materials i unes eines concretes. És el que anomenem, les tècniques artístiques.

Com veurem a la presentació següent, NO HI HA ART SENSE TÈCNICA i aquesta és una veritat que sovint oblidem degut a que la nostra concepció actual de l’artista entès com un geni, ens porta a privilegiar els aspectes intel·lectuals de la creació per sobre dels purament materials. Això no obstant, tampoc no hem de caure en l’altre extrem i lloar la tècnica donant-li una importància exagerada.

Veurem al power point següent que l’obra d’art és el resultat de factors intel·lectuals i tècnics que es convinen de manera diferent en funció de l’època. Això fa evident que no en tots els períodes de la Història de l’Art els aspectes tècnics i materials han tingut la mateixa importància. És molt important comprendre que aquest desenvolupament és desigual: la Història de l’Art ens ofereix moments de gran continuïtat tècnica al costat d’altres especialment rics en innovacions.

És per tant molt necessari comprendre que l’estudi de la Història de l’Art integra com una part essencial el coneixement de la història de les tècniques artístiques. Enumeraré ara a la presentació següent, algunes de les principals qüestions i aspectes que, en referència a la tècnica, es plantegen en cadascun dels grans àmbits artístics: la pintura, l’escultura i l’arquitectura.

Al llarg del curs ja tindrem temps d’anar entrant amb més profunditat en els aspectes tècnics dins del context de cada període artístic en concret. Som-hi, doncs!

[issuu viewMode=singlePage width=550 height=389 backgroundColor=%23222222 documentId=110910175130-1e8db0816d6545fdab1b8db7e3ebdc69 name=t1.2.t_cniques_art_stiques username=mariagajas tag=art unit=px id=912b167f-bf9a-f566-faf6-a2ef6fa8d54d v=2]

This entry was posted in T2. L'anàlisi de l'obra d'art and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>