Per què diem “tocar el dos?”

Publicat a: Llengua, per: Ana.

Tot i que en l’actualitat diem dos referint-nos a la xifra, aquesta expressió prové de l’evolució de la paraula dors, és a dir, espatlla o esquena. Antigament, quan el mitjà de transport terrestre eren els carruatges i les diligències, l’últim que es feia abans d’emprendre el viatge era tocar el dors, o sigui fuetejar l’esquena dels cavalls amb les xurriaques.