La Pressió atmosfèrica

Publicat a: Física, per: xavier.

Sobre cada cm2 de superfície terrestre hi ha una columna d'aire. que es fa menys densa en augmentar l'altura.

La seva massa és aproximadament d'un Kg, com la d'una columna de mercuri de 76 cm d'altura.

L'experiment de Torricelli (Florència, 1643) va mostrar l'equilibri entre aquestes dues columnes i, pe tant, que la pressió atmosfèrica és d'uns 10 N/cm

Si ajuntem dos hemisferis, d'uns 35 cm de diàmetre, formant un a esfera en la que hi practiquem el buit, quedaran units per la pressió exterior.

Per separar-los caldrà una força equivalent al pes d'una tona, superior a la que pot exercir un tir de vuit cavalls com els de l'experiment de Von Guericke (Magdeburg, 1654)