L’hort escolar

El fet d’instal·lar un hort a la nostra escola va ser una ferma aposta concebuda com una extensió de l’aprenentatge global dels nois i de les noies. Hem de tenir en compte que un hort és un ecosistema en què és possible aprendre gran part dels continguts de les ciències naturals. És un petit espai on els alumnes poden explorar  les característiques dels diversos elements que en formen part, experimentar i interaccionar amb el cicle natural.
Però no només es treballen les ciències naturals. Dins d’aquest marc, es pot abordar l’aprenentatge d’altres àmbits de coneixement com les ciències socials, les matemàtiques, els llenguatges verbal o plàstic… L’hort és a més un espai privilegiat per plantejar-se preguntes, formular hipòtesis i experimentar. Possibilita ambé la vivència d’experiències que poden ser compartides.

Així mateix, és un context en el qual els alumnes poden gaudir del contacte amb la natura i aprendre a tenir-ne cura dins un entorn urbà. És un projecte que permet adonar-se de la necessitat de conservar els recursos i de pensar en solucions de futur. A més a més, brinda l’ocasió de revisar els hàbits alimentar i incorporar a la dieta verdures i hortalisses, que adquireixen un sabor excepcional quan els mateixos alumnes són els responsables de la seva plantada, creixement i  collita.
Tanmateix, com en tot projecte d’educació ambiental, cal tenir ben present que tant o més important que el producte resultant és el procés d’intercanvi i d’aprenentatge que ens permet enriquir la cultura de sostenibilitat de l’escola. És cabdal que no se’ns en vagin tots els esforços en la realització concreta de l’hort, sinó que sapiguem aprofitar les oportunitats educatives que ens brinda, donant-nos temps per reflexionar, discutir, clarificar valors i desenvolupar competències per a l’acció. Que no ens passi queestem tan ocupats a fer l’hort que no tenim temps de millorar l’escola.

Deixa una resposta