Barcelona canvia el sistema de recollida d’oli de cuina usat

A partir de l’1 d’octubre els ciutadans podran disposar d’un envàs retornable per a reciclar l’oli usat als Punts Verds i sortir amb un nou pot, net i preparat per ser usat de nou.
L’objectiu d’aquest nou sistema és facilitar als ciutadans i dotar de contingut social una acció de reciclatge amb valor mediambiental.

Deixa una resposta