Escolta amb atenció aquest vídeo i troba les errades.

YouTube Preview Image

18 Respostes to “Escolta amb atenció aquest vídeo i troba les errades.”

 • Daud:

  Ha dit amarillo és en castellà, en català

 • Daud:

  Ha dit amarillo és en castellà, en català hauria de ser groc; ha dit pitufos i hauria de ser patofets.ha dit la pantera rossa i hauria de ser la pantera rosa. ha dit pot ser comfongo alguns colors i hauria de ser comfonc. I també deia moltes castellanades.

 • Joan Robledo:

  Ha dit pel i és cabell , ha dit amarillo i és groc, a pitufos és patufets…

 • Martí:

  amarillus= grocs
  pitufus= patufets
  viceversa= vic[e]versa neutra
  vermell= v[e]rmell neutra
  espero que les encerti!

 • zartasha:

  *ha dit amarillus i és grocs
  *pitufus=patufets
  *ha dit confongo i ha de ser confonc
  *Pel hauria de ser cabell.
  *vermell ho pronuncia malament s’escriu vermell però es llegeix varmell.
  espero que guanyi!!!!!!!!!!!!!!

 • ashif:

  amarillas-groc
  pitufos-patufets
  cabories-pastanegues
  confongo-confonc

 • Seon-Hwa:

  ha dit amarillos-> groc
  pitufos->barrufets
  confongo-> confonc
  pél-> cabell
  i també hi ha paraules que les diu com s’escriu, per exemple: diu vic’e'versa, que la ‘e’ hauria de sonar com ‘a’. I moltes paraules més

 • Montse:

  -ha dit amarillos ,i hauria de ser grocs
  –pitufos ,és en castellà hauria de ser barrufets
  —confongo ,hauria de ser confonc
  —-pél ,és cabell
  —–hi ha moltes paraules que les diu tal com s’escriuen pero que no haurien de ser així.
  per exemple: viceversa ho deia amb ‘a’ i vermell ho ha dit amb e i hauria de ser amb ‘a’.

 • Nisrin:

  Calories – Pastanages
  Amarillos – Grocs
  Pitufos – Barrufets
  El Puixerdos – En puixerdos
  En canvi de dir PCS en castellà es llegiria “pe essa ce”
  En canvi de dir COLOR en castellà es llegiria “culor”
  Pél – Cavell
  Confundo – Confonc
  Viceversa es llegiria amb “a” a la primera e
  Vermell es llegiria amb “a “a la primera e

 • Nisrin:

  upsss cabell va amb b no amb v se m’ha escapat

 • Mrina.G:

  Hola
  les errades que he trobat són aquestes.
  Amarillu -Groc
  cabòria – pastanagua em sembla que era
  i
  pelu – pel
  Adew

 • Daud:

  pel=cabell
  cabories=pastenagues
  no sé si n’hi ha més?

 • Arnold:

  amarillus hauria de ser groc.

  Pitufus,hauria de ser patufets.

  Pantera rossa, ha dit rossa amb la s sorda, i és sonora. Hauria de ser rosa.

  Pèl, com es refereix al cap, hauria de ser cabell.

  Ha dit viceversa dient la c-e com si fos castellà, i també la primera e és neutra.

  PSC, a dit pesece, a dit ese, i hauria de haver dit essa. I la c-e l’ha dit com si fos castellà, i hauria d’haver dit ce, com si fos català.

  Colors, ha dit las dos “o”, i la primera o es pronuncia u.

  Ha dit “potser em comfundu”, i hauria d’haver dit “potser em comfonc.

 • yassin:

  amarillus hauria de ser groc.
  Pitufus,hauria de ser patufets.
  Pantera rossa, ha dit rossa amb la s sorda, i és sonora. Hauria de ser rosa.
  Pèl, hauria de ser cabell.
  Ha dit viceversa dient la c-e com si fos castellà, i també la primera e és neutra.
  Colors, ha dit les dues o, i la primera o es pronuncia u.
  Em sembla que a dit potser em comfundu, i hauria d’haver dit potser em comfonc.

 • margarita:

  amarillus=grocs
  pitufus=barrufets
  pel=cabell
  pantera rossa=pantera rosa
  confundu=confonc

 • lucy jane marcos dela reyna:

  amarillo- groc…

 • stefanya:

  amarillos-grocs
  pel-cabell
  pitufos-barrufets
  confundo-confonc
  pronunciació:
  color-culo
  govern-guvern
  rossa-rosa
  potser-potse

 • Administradores del bloc:

  Solució:

  Cabòries ——- pastanagues
  Amarillus ——- grocs
  Pitufos ——— barrufets
  Pantera rossa—- pantera rosa
  Metxes ———– bles
  Pèl —————– cabell
  Confundo ———confonc

  Errades de pronunciació:
  Que /ke/ (conjunció) —– /k?/
  Morats /morats/ ——/mur?ts/
  El /el/ —————–/ l?/
  Viceversa (pronunciació castellana) /bis?bÉrs?/
  Color /kolor/ ————/kuló/
  PSC (en castellà )
  Govern /govern/ ——-/gubÉrn/
  Potser /potser/ ———/putsé/
  Peró ——————-però
  De /de/ —————-/d? /

Deixa una resposta