Publicats com ‘FCBarcelona’

Agraïments

Gràcies per haver col·laborat amb nosaltres premiant els nostres caçadors d’errades amb tants bons obsequis per la seva tasca.

Felicitats tricampions 2009!

YouTube Preview Image