virtual

 

 

 ACTIVITATS  EDUCATIVES  PER  P3

Clica sobre el concepte que vulguis treballar

 Atenció i Raonament  Conceptes matemàtics Entorn Altres Webs
 

 

 

 

   Els dracs     Els colors
   Els aliments i els seus colors     Quina forma té? De quin color és?
   Memoris     Puzzles (4peces)
   Els tres sacs   Els tres sacs 2
   Què Falta?   Què sobra?
          
         

Conceptes Matemàtics

  Comptem de l'1 al 3   Comptar i observar
  Números   Quin número falta?
         

Entorn

  La tardor   La tardor
   Els dracs i l'hivern   Els dracs i el Nadal
  Animals de granja   Jugar amb la música
         
  INICI  PÀGINA      
         

 

 

 

 ACTIVITATS  EDUCATIVES  PER  P4

Clica sobre el concepte que vulguis treballar

 Atenció i Raonament  Conceptes matemàtics  Entorn  Lectura i escriptura  Anglès  Altres Webs
Atenció, Percepció i Raonament
   Els colors   Antònims
   Trencaclosques   Construccions
   Què sobra?    Què Falta?
   Les joguines      
 

Lectura  i  Escriptura

   La lletra E   Vocals amagades
   Les vocals 1   Les vocals 2
   Confegir Paraules 1      
 

Conceptes  Matemàtics

   Els Nombres   Introducció als blocs lògics
   Blocs lògics   Comptar i Observar
   Números   Quin número falta?
 

Entorn

   El nostre cos

  El cos i la nostra història

  Casa – Escola       

  La nostra història
  La casa     La casa
   Les Festes de la Mercè   Les estacions
         
 

Anglès

  Vocabulari del cos

     
 
INICI  PÀGINA
 

 

ACTIVITATS  EDUCATIVES  PER  P5

Clica sobre el concepte que vulguis treballar Cal que instal·lis la font massallera per veure bé els jocs.La pots descarregar aquí

Atenció i Raonament Conceptes matemàtics Lectura i escriptura Entorn Anglès
 

 

Atenció, Percepció i Raonament
Percepció i Raonament   Posa molta atenció
Jocs de Memòria   Trencaclosques
Busca   Mirem l'art
Joc de buscar les diferències   Escolta i relaciona
Geoplà   Sudoku
         
Tornar a l`Índex
         
Lectura  i  Escriptura
Quina lletra falta?   Quina lletra falta? 2
Lectura dels grups sil·làbics: m, p, l   Lectura dels grups sil·làbics: n, t, d
Lectura dels grups sil·làbics: f, r, s   Llegir i escriure 1
Lectura sil·làbica   Juguem amb les lletres
De pal a lligada   Dictats de paraules
Escriu nom d'aliments   Aventura d'escriure 1
Confegir Paraules   Joc dels cops de veu 1
Joc dels cops de veu 2   Confegir Paraules 1
Confegir Paraules 2   Llegim
Motsencreuats Mots encreuats   Sopa de lletres
Un o Una   Paraules enredades
Llegir, escriure, comptar … amb els Little Einsteins   Llegir, comptar i més amb els Pokemons
Entrena't a llegir      
         
Tornar a l`Índex
         
c Jugar amb les matemàtiques   e Quin número falta? Sèrie numèrica 1-6 i 0-9
d La Suma   h Suma i Pinta
a Anem a comprar   i Sumes de l'1 al 5
j Sumes de l'1 al 10   g Restes del 0 al 5
k Sumes i restes del 0 al 5   b Jocs de Càlcul
l Producte cartesià (amb sumes i restes)   f Problemes
  
  Tornar a l`Índex
         
Entorn  Natural  i  Social
d Els 5 sentits   b Els Oficis
a Els aliments   c Els insectes
         
         
Anglès
f The colour is …   e Els colors

g

Color the rainbow   h What color is it?
a ABC   b Count
c  Letter formation   d Sandwiches
         
         
         
INICI  PÀGINA