Archive for novembre, 2011

De vocació…

Analitzem el programa de Banda Ampla, de TV3 dedicat a la vocació professional…

Hem de triar els nostres estudis posteriors escoltant la nostra vocació o bé cal mirar com està el mercat laboral i triar en funció d’això? Parlem-ne.

http://www.tv3.cat/videos/3800010/De-vocacio