El Dimecres de cendra és el primer dia de la Quaresma. Esdevé 46 dies abans de Pasqua. La Quaresma té 40 dies de durada, ja que no es compten els diumenges.
Aquest dia pot variar anualment segons es celebri la Pasqua que ha de coincidir amb el primer diumenge després de la primera lluna plena de primavera.
Aquest dia es posa la cendra als fidels que van a Missa. Segons la tradició, la cendra s’ha d’obtenir a partir de la cremació dels llorers i palmons beneïts el diumenge de Rams de l’any anterior i ha de ser imposada al cap dels fidels en forma de creu. La cendra és símbol de caducitat de la condició humana, signe penitencial (utilitzat des de l’Antic Testament) i de conversió, que ha de ser l’aspecte dominant durant tota la Quaresma. Durant la imposició de la cendra als cristians el sacerdot pronuncia les paraules: “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”, és a dir: “Recorda, home, que ets pols, i en pols has de tornar”.
Simbolitza un ritus de dolor i penitència. Antigament només s’imposava la cendra als pecadors públics que se sotmetien al ritus i eren trets del temple després de la imposició. La reconciliació es feia el matí del Dijous Sant. Amb el temps molts cristians s’uniren per humilitat als pecadors públics, i així aquest ritus va passar a tots els fidels.

Leave a Reply