Els alumnes de 3r ESO treballen el lema del curs en els 4 àmbits Escola, Parella, Barri i Família, fent així el moral del curs. Ells seran els que hauran de cuidar i millorar cada dia més les relacions que tenen en aquests 4 punts. A les reflexions es recorden i s’expliquen experiències i es fa un debat. A les hores de tutoria s’han fet activitats com mímica (diferent forma de comunicar-se) amb paraules relacionades amb el lema; s’ha treballat el dia contra la violència de gènere;  cada alumne escriu 5 objectius que haurà de complir durant el curs; en el crèdit de síntesi es fan activitats per participar més al barri, llocs culturals, associacions…; i amb la família es treballa la comunicació amb el programa de salut.

 

Leave a Reply