Archive for octubre, 2012

Diftongs i hiats

http://prezi.com/8uvzgunvz5m5/diftongs-i-hiats/