La Catalunya industrialitzada

Mireu el següent vídeo i responeu les preguntes que teniu a continuació.

Però ALERTA!! Només l’heu de veure fins al minut 9:15 perquè és molt llarg i, de moment, només ens interessa el principi!

* El vídeo:
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18157&p_alg=moviment%20obrer&p_niv=2221&p_are=2266

* Les preguntes:

  1. Fes un breu resum dels 9’15 primers minuts del documental (5 línies)
  2. Per què diem que el proletariat era el grup social més feble? De quina manera es manifestava la seva feblesa?
  3. Per què la fàbrica Bonaplata de Barcelona va patir un incendi?
  4. Descriu les condicions de vida de les famílies humils.
  5. Quines eren les zones de Catalunya on es va concentrar l’activitat industrial? Per què?
  6. Quins avantatges suposava la colònia fabril respecte la indústria urbana per un propietari burgès?
  7. Per quins motius els proletaris comencen a organitzar-se?
  8. Què defensava el Socialisme Utòpic?
  9. Quan es permeté a Espanya crear sindicats d’una manera legal?
  10. Per què Barcelona fou coneguda com “la ciutat de les bombes”?

Recordeu que m’ho heu de lliurar el dia 2 de març a l’hora de l’examen!

Leave a Reply