Arxiu per setembre, 2011

Què pesa més, la palla o el ferro?

Durant aquest curs, els/les alumnes de 2n d’ESO estudiareu física. El primer tema correspon a la dinàmica que és l’estudi de les forces.

Què pesa més, la palla o el ferro? Per respondre aquesta pregunta ens falta informació… caldria especificar: si tenim la mateixa massa, què pesa més, la palla o el ferro? o bé, si tenim el mateix volum, què pesa més, la palla o el ferro?

Ja ho sabeu???

Però és correcte dir que la palla o el ferro pesen 1 kg? Científicament no és correcte.  Caldria dir que la massa és 1 kg i el pes és de 10 N.

Per calcular el pes fem servir la fórmula: P = m * g (on g és la gravetat).

Però el pes d’ 1 kg de palla a la Terra és el mateix que a la Lluna? I a Júpiter?


El cos humà

Durant aquest curs els/les alumnes de 3r d’ESO estudiareu el cos humà: què és la salut, la cèl·lula, els teixits, i  l’anatomia i fisiologia dels aparells i sistemes.

Per ampliar els apunts de classe podeu consultar aquests webs on podreu trobar esquemes, dibuixos i textos explicatius.

http://www.xtec.cat/aulanet/coshuma/

http://www.xtec.cat/~rvillanu/