Arxiu per desembre, 2011

Pràctiques de 3r d’ESO: DETERMINACIÓ DE NUTRIENTS

Els alumnes de 3r han realitzat les pràctiques de laboratori, que consistien en la determinació de nutrients en aliments.

En la primera han determinat la presència de midó. El midó és un glúcid present a molts aliments d’origen vegetal, com les patates, llegums, cereals, etc. La presència de midó en aquests aliments es pot posar de manifest fàcilment, ja que en afegir un colorant anomenat lugol es tenyeix de color violeta fosc. Han realitzat l’experiment en aliments com la patata, farina, arròs, sucre, pernil i llet.

Encara que segons la Legislació Alimentària espanyola, els embotits no poden tenir en seu composició més que productes càrnics i conservants i colorants autoritzats, a vegades poden posar de manifest pràctiques fraudulentes que consisteixen en l’addició de fècules (midó). Per això, també han comprovat si en diferents mostres d’embotits: pernil cuit, xoriç i llonganissa es detecta la presència de midó.

La segona consistia en determinar la presència de glúcids senzills en sucre i mel. Els monosacàrids i alguns disacàrids són glúcids reductors, la presència dels quals es pot posar de manifest fàcilment mitjançant d’una reacció rèdox, portada a terme entre ells i el sulfat de coure (I). Les solucions d’aquesta sal tenen color blau. Després de la reacció amb el glúcid reductor, es forma òxid de coure (I) de color vermell. D’aquesta forma, el canvi de color indica que s’ha produït l’esmentada reacció i, per tant, que el glúcid és present.

La darrera pràctica consistia en determinar la presència de proteïnes en ou i en pernil cuit. Les proteïnes produeixen una coloració violeta característica amb el sulfat de coure (II) en medi bàsic.

Pràctiques de 1r d’ESO: SOLUCIONS I MESCLES

Els alumnes de 1r han realitzat les pràctiques de laboratori ,que consistien en la preparació de solucions i mescles.

La primera pràctica consistia en calcular la concentració d’una dissolució i veure que la solubilitat depèn del tipus de solut i d’altres factors físics, com ara la temperatura. Aquests experiments els han realitzat en solucions aquoses de sal i sucre.

En la segona han preparat diverses mescles: suspensions (farina i aigua, xocolata i aigua) i emulsions (oli  i vinagre).

Vídeos de nutrició

Aquí teniu uns vídeos que podeu visualitzar per completar el que hem fet a classe:

Alimentació equilibrada

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18243&p_ex=alimentacio%20equilibrada

Prevenir l’obesitat


http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23703&p_ex=%20obesitat&p_amb=4843

Les lleis de Newton

Aquí teniu un vídeo on s’expliquen les tres lleis de Newton referides al moviment:

YouTube Preview Image

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Com cada curs els alumnes de Ciències de la Naturalesa de 1r i 3r d’ESO realitzaran les pràctiques de laboratori. L’objectiu d’aquestes pràctiques és apropar als alumnes el que és realment la ciència: veure, tocar, observar i experimentar tot allò que han après a classe de manera teòrica.

Primer de tot, cal que coneguin la normativa de seguretat d’un laboratori per tal de treballar segurs i de manera addient. També els servirà per familiaritzar-se amb el material i instrumental del laboratori així com també per aprendre a seguir protocols i dur a terme experiments relacionats amb el tema que estudien a classe.

Mescles i solucions: problemes

Aquests són els problemes de deures pel dia 13 de desembre:

1. Tenim 20 g de sal fins a obtenir 500 mL de solució.

a) Calcula   la concentració (g/L i g/mL)

b) Quina massa hauríem d’agafar si volem 200 mL de solució?

2. Com prepararies 250 cm3 d’una solució de sucre i aigua d’una concentració de 5 g/L?Q

3. Quines quantitats de sal i aigua barrejaries per obtenir 300 g d’una solució al 15%?

4. Quin és el percentatge en volum d’una solució que conté 100 cm3 d’alcohol i 300 mL d’aigua?

5.Com prepararies 25 mL d’una solució d’alcohol en aigua del 12% en volum?

Capturen l’instant de la infecció de cèl·lules sanes pel VIH

YouTube Preview ImageS’ha realitzat la primera gravació de l’instant precís en que cèl·lules infectades amb el VIH transfereixen el virus a altres cèl·lules sanes. La gravació ha estat realitzada per investigadors del Mount Sinai School of Medicine i del Center for Biophotonics Science and Technology de la Universitat de Califòrnia i podem veure com el VIH (marcat en verd fluorescent) migra de la cèl·lula infectada a la cèl·lula sana.