Notícies amb història

Aquesta pràctica l’heu de lliurar a la classe de Socials del dilluns 27 de setembre. L’heu de fer amb ordinador i amb un cos de lletra tipus arial 11.

Es publica l’Enciclopèdia

Privilegi significa una distinció útil o honrosa de la qual només gaudeixen certs membres de la societat i tots els altres no.

N’hi ha de diverses menes:

  1. El que poden anomenar-se inherents a la persona o per raó dels drets del seu naixement o estat [...]
  2. Els que es van cedir mitjançant les cartes del príncep [...]

Seria molt desitjable que les necessitats de l’estat, la necessitat dels negocis o de les intencions particulars no haguessin multiplicat els privilegis tant com ho han fet i que d etant en tant es tornés als motius que els van originar [...] i es decidís conservar tan sols els privilegis que es dirigissin a la utilitat del príncep i el públic.

És molt just que la noblesa que té com a deure servir l’estat en els exèrcits [...] i que magistrats dignes de consideració [...] i que fan justícia als tribunals superiors gaudeixin de distincions honroses que alhora són la recompensa dels serveis que presenten i els procuren la tranquil·litat esperitual i la consideració que necessiten per dedicar-se útilment a les seves funcions [...]

Diderot i D’Alembert

Enciclopèdia (1751-52)

Article “Privilegi”, redactat per Jaucourt

  • Què va ser l’Enciclopèdia i per què es considera que va ser tan important?
  • A què fa referència aquest article de l’Enciclopèdia?  Creus que és un enciclopèdia com les d’avui dia? Justifica la resposta
  • Què és per a tu un privilegi? L’article fa referència al teu concepte de privilegi o parla d’una altra cosa?
  • Què opina l’autor sobre el privilegi? Penses que pertany al grup dels privilegiats o que hi està d’acord?
  • Què reflecteix la imatge? Amb quina part del text es relaciona?
  • Què simbolitza la imatge? Per què?
  • Què pretén transmetre aquesta grandiositat a la resta de la societat?

Leave a Reply