El món després de la Gran Guerra, els “feliços” anys 20 i el crac del 1929

Mireu els vídeos següents i completeu els apunts de classe amb la informació nova que hi trobeu. Els comentarem a classe fent especial atenció a conceptes com:

creixement econòmic desigual, hegemonia econòmica, inflació, augment de l’atur, tensions socials, superproducció, especulació, capitalisme, crisi de la borsa, etc.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Leave a Reply