A l’any 2004 el professor Hans Keirstead de la Universitat de Califòrnia-Irvine va aconseguir que rates paralitzades tornessin a caminar gràcies a ser injectades amb cèl•lules cerebrals fetes amb cèl•lules mare embrionàries humanes. Tot això tenia com objectiu aplicar aquesta teràpia en éssers humans. Aquesta tècnica suposava un avanç molt important en medicina, ja que suposava el guariment de malalties molt invasives com ara el pàrquinson o les lesions medul•lars.
Actualment l’ús de cèl•lules mare està obrint nous camins en l’àmbit de transplantament d’òrgans, de cultiu de teixits danyats(per un accident, una malaltia, una infecció,…) aconseguint, cada vegada amb més èxit que no hi hagi ni rebuig ni problemes postoperatoris.
Es tracta, doncs, d’un camp mèdic, no explorat encara del tot, però que solucionaria moltes malalties.

Fet per Daniela i Helena de 3rESO

Deixa una resposta