Secundària

 

L'Acció tutorial

 • L'objectiu és afavorir el procés de maduració dels alumnes i el seu creixement personal, amb la presència de dos tutors per a cada curs.
 • Atendre i orientar els alumnes segons la seva diversitat.
 • Fomentar una relació personalitzada amb l'alumne i les seves famílies.
 • Afavorir l'autoestima.
 • Aprenentatge actiu
 • Estimular l'aprenentatge en àrees d'expressió oral i escrita, de lectura i d'interpretació, amb especial èmfasi en l'atenció a la diversitat; tot creant grups flexibles en Llengua Catalana, Llengua Castellana, Anglès.
 • Estimular la interpretació del llenguatge científic, creant grups flexibles de Matemàtiques, Naturals i Tecnologia.
 • Seguiment individualitzat de l'alumne
 • Suport individualitzat de l'alumne en aquells casos que així ho requereixi.
 • Acolliment a alumnes amb incorporació tardana
 • Suport personalitzat emprant metodologies específiques.

 

Noves Tecnologies

 • Fomentar l'autoaprenentatge utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, per això disposem de dues aules d'informàtica.
 • Continuem amb l'ús de l'AULA VIRTUAL. Des d'aquesta web els alumnes poden seguir ells mateixos el seu aprenentatge, i d'activitats preparades amb suport de la plataforma Moodle.

Formació d'Orientació postoblogatori

Els alumnes de 4t d'ESO segueixen un curs de formació d'orientació a l'ensenyament postobligatori, per a orienta'ls en el seu pas tant sigui a cicles formatius o a batxillerat.