Escola Verda

 

La nostra escola, des del curs 2001-02, participem en els projectes Agenda21 Escolar i el Programa Escoles Verdes destinats a l’ambientalització dels centres escolars

Què és l'agenda 21 escolar?

L'Agenda 21 Escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l'ambiciós projecte planetari d'imaginar i construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat.


L'AGENDA 21 DELS ESTATS I DE LES CIUTATS

L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l'exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. Els estats van debatre estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, que cobreixi les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves. I varen acordar un pla de treball per al segle XXI: l'Agenda 21.

Per fer realitat aquest projecte planetari cal 'pensar globalment i actuar localment'. Per això es va fer una crida a totes les ciutats perquè elaboressin la seva pròpia Agenda 21 Local, que tradueixi els objectius generals en actuacions concretes. Milers de ciutats arreu del món ja hi treballen. Barcelona també s'ha compromès i està elaborant la seva Agenda 21 a través d'un procés participatiu. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21. Les escoles també.

Es per això que des de l'any 2001 l'Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica. Una invitació que és alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca que molts centres ja fan en educació ambiental i una nova oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.

un procés participatiu de revisió dels plantejaments i pràctiques educatives i de compromís en accions de millora en relació a l’ambient i la sostenibilitat.

Més informació: Centre de Recursos Barcelona Sostenible

c. Nil Fabra, 20, 08012 Barcelona Tel. 93 237 47 43 Fax. 93 237 08 94

Horari: de dilluns a divendres de 9.30 a 14 i de 16.30 a 20 Agost tancat.

Metro (L3, Lesseps), bus (22, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 87, 216), pàrking per bici

https://www.bcn.es/agenda21/a21escolar/index.htm

Escoles Verdes

Les escoles verdes que proposen?

El primer pas que ha de fer el centre és realitzar la seva DIAGNOSI AMBIENTAL, que permetrà conèixer el seu punt de partida en aquest procés d'ambientalització. A continuació, el centre ha de redactar el seu PLA DE COHESIÓ AMBIENTAL, document que defineix els trets ambientals del centre i on han de quedar especificades les diferents línies d'actuació que el centre haurà d'anar desenvolupant.

A partir d'aquest Pla, el centre concretarà els PROGRAMES D'ACCIÓ a desenvolupar al llarg dels diferents cursos escolars per anar materialitzant els objectius que el centre ha marcat. El primer Programa d'Acció que el centre redacta té una durada d'aplicació d'un curs. La valoració favorable de la feina realitzada pel centre condueix a l'atorgament del Distintiu d'Escola Verda. Aquest distintiu té una vigència de 2 anys.

A principis de curs, el centre aprova un nou PROGRAMA D'ACCIÓ amb les actuacions que vol portar a terme durant els dos cursos escolars següents.

Si es valora positivament l'aplicació d'aquest Programa d'Acció, el centre renova el seu Distintiu i la seqüència es repeteix. Per tant, per consolidar aquest Distintiu, cal que el centre faci un treball progressiu en la consecució dels objectius plantejats en el seu Pla de cohesió ambiental.

Per a més informació aquí

ACTUALITAT

Ja hem fet servir el nou Punt Verd Mòbil Escolar !!

El Punt Verd Mòbil Escolar neix de la necessitat dels escolars de la ciutat de Barcelona de trobar un sistema pràctic per desfer-se dels residus especials que no s’han de llençar als contenidors del carrer, sinó que han de seguir un canal especial de recollida i tractament per tal d’evitar que generin problemes ambientals. Paral.lelament a la tasca de recollida de residus especials, és una eina educativa, ja que són els propis alumnes els que lliuren els residus.

Quins residus es poden portar i s’accepten al PVM Escolar?

Aerosols, ampolles de cava, aparells elèctrics petits, bateries,piles alcalines, de botó i altres, cables, cartró, dissolvents líquids, pintures i cola, ferralla i metalls, fitosanitaris,fluorescents, llums de mercuri, fusta, informàtica, TV, medicaments i cosmètics, radiografies, termòmetres, olis vegetals i minerals, pneumàtics,productes de neteja i laboratori, sabates, tèxtil, telèfons mòbils, tòners, vidre pla i miralls. No s’accepten residus voluminosos.


Fòrum Escoles Verdes 2007

En el conjunt dels 5 Fòrums territorials que es van organitzar, el professorat va presentar 216 experiències i va poder visitar l'exposició itinerant amb experiències diverses dels centres. Paral·lelament, es va organitzar l'intercanvi d'experiències entre l'alumnat participant, així com una mostra de recursos educatius.

La Lesley Nieve i en David Ruíz, els més grans de la Comissió Mediambiental, van presentar l’experiència del curs passat sobre la salut a l’escola.

Com a escola també es va presentar el procés de consolidació de la comissió ambiental del centre